Thứ Bảy , Tháng Mười Hai 16 2017
Home / Tin CTTTHNGĐ / VT Song nguyền / Ban Điều Hành

Ban Điều Hành

VÒNG TAY SONG NGUYỀN 16

  Phần I http://www.vongtaysongnguyen.com/wp-content/uploads/2017/10/VTSN-Phan-I-tu-1-26.pdf Phần II http://www.vongtaysongnguyen.com/wp-content/uploads/2017/10/VTSN-Phan-II-tu-27-51.pdf Phần III http://www.vongtaysongnguyen.com/wp-content/uploads/2017/10/VTSN-Phan-III-tu-52-77.pdf Phần IV http://www.vongtaysongnguyen.com/wp-content/uploads/2017/10/VTSN-Phan-IV-tu-78-103.pdf                

Chi tiết »

CHÚC MỪNG THẦY GIUSE LÊ THÔNG TRƯỜNG KHẤN TRỌN ĐỜI

CHÚC MỪNG Nhân dịp Lễ Khấn Trọn Đời của Thầy Giuse Lê Thông Trường vào ngày 16-9-2017 tại Tỉnh Dòng Ngôi Lời Chicago – Hoa Kỳ, là người con út trong 8 anh chị em (con Ông Bà Cố SN Lê Thông Kinh-Duyên thuộc CTTTHNGĐ Giáo xứ Thánh Giuse – …

Chi tiết »