Thứ Bảy , Tháng Mười Hai 16 2017

Bài viết mới

ĐƯỢC GỌI VÀO CON ĐƯỜNG THÁNH GIÁ

1. Năm nay, tôi được 62 năm tuổi linh mục. Làm linh mục được 62 năm, thời gian đó phải coi là quí. Tôi rất cảm tạ Chúa về ơn quí trọng đó Chúa đã thương ban cho tôi. 2. Nhìn lại 62 năm linh mục, tôi thấy ơn gọi …

Chi tiết »